ochrana-osobnich-udaju-b.jpg

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

OFFICEO, provozovatel internetového obchodu https://online.officeo.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

Ve společnosti OFFICEO se v souvislosti s osobními údaji řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od vás požadujeme a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.
 •  
 •  

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Ke splnění požadavků uživatelů webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí některých nebo všech informací uvedených níže:

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zakoupeném zboží
 • Informace o použití internetových stránek (cookies, IP adresa)
 •  
 •  

Kdy společnost OFFICEO tyto údaje shromažďuje

Společnost OFFICEO jako správce osobních údajů shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo zadání objednávky. Informace dále získáváme např. tehdy, když dobrovolně vyplníte dotazník zákazníka, poskytnete nám zpětnou vazbu a zúčastníte se soutěže. Informace o používání webových stránek jsou získávány prostřednictvím souborů cookie.

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, bude společnost OFFICEO vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno používat pro zasílání obchodních sdělení do té doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte. Zrušení registrace je možné provést kdykoli.

 

Jak používáme vaše osobní údaje

Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci zákazníka
 • pro vyřízení Vaší objednávky
 • při platebním procesu
 • pro informování o naší nabídce zboží a služeb a o marketingových akcích
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro vylepšení designu našich e-shopů
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností
 • pro případné vymáhání pohledávek za zákazníkem

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění vašich objednávek, včetně kontroly finanční situace, personalizace webové stránky a marketingových činností. Důvodem pro zpracování osobních údajů je tak plnění smlouvy (objednávky), plnění zákonných povinností, ochrana našich oprávněných zájmů, popř. váš svobodně udělený souhlas.

 

Příjemci osobních údajů

přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží

 • společnost Shopsys s.r.o., DIČ CZ27790487, jakožto poskytovatele elektronického obchodu
 • společnost DiffSolution s.r.o., DIČ CZ24791288, pro poskytování e-mailingového marketingu
 • společnost Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, pokud používáte online chat na našem e-shopu, za účelem identifikace uživatele
 • služba Google Analytics společnosti Google, pro analýzu chování zákazníků na našich eshopech officeo.cz a online.officeo.cz
 •  
 •  

Předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků


Naše společnost OFFICEO je součástí skupiny podniků ve smyslu čl. 4 odst. 19 GDPR, do které patří následující společnosti:

OFFICEO s.r.o., IČO: 649 42 503, se sídlem Hostivice, Floriánova 2461, PSČ 253 01, Česká republika

PBS Beteiligungs GmbH, reg. č. 406410m, se sídlem 4600 Wels, Vogelweiderstraße 37, Rakouská republika.

 

V rámci skupiny podniků tvořené výše uvedenými společnostmi tak může docházet k předávání osobních údajů, a to z důvodu zajištění vnitřních administrativních účelů, kterými jsou zejména:

I. evidence zákazníků ve vnitřním ERP systému za účelem správy každodenních obchodních činností (např. vedení účetnictví, zásobování, řízení rizik, zajištění dodávek);

II. zajištění a realizace fakturačního procesu;

III. komplexní správa zákaznické karty v rámci systému CRM;

IV. zajištění řádné komunikace se zákazníky s ohledem na poskytované služby;

V. zajištění jednotného zpracování a zabezpečení zákaznických údajů;

VI. vytváření interních reportů.

 

Zpracování vašich osobních údajů za výše uvedenými účely je nezbytné pro řádné poskytování služeb naší společností a ochrany našich oprávněných zájmů (účely přímého marketingu, interní reporty, ochrana majetku společnosti apod.).

 

Vaše osobní údaje v případě jejich předání v rámci skupiny podniků nebudou zpracovávány či uchovávány mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor.

 

V současné době nedochází k předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, jiným společnostem v rámci skupiny podniků.

 

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k marketingovým účelům, udělujete tento souhlas rovněž i výše uvedeným společnostem v rámci skupiny podniků.

 

 

Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku vůči zpracovávání
 • získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů

V případě zpracování vašich osobních údajů na základě vámi uděleného souhlasu máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolat váš souhlas můžete na adrese DPO@officeo.cz.

Hodlá-li si subjekt údajů stěžovat na společnost OFFICEO ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, nebo hodlá-li se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí, může se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DPO@officeo.cz, nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

Uchovávání osobních údajů

Usilujeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.


Jiné webové stránky

Tyto Zásady jsou platné pouze pro tyto webové stránky. Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Upozorňujeme proto, že společnost OFFICEO neodpovídá a nepřijímá odpovědnost za obsah externích webových stránek, i když na ně na našich webových stránkách odkazujeme.

 

Soubory cookies

Tento internetový obchod používá k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti soubory cookies.

Cookies jsou malé soubory, ve kterých si Váš internetový prohlížeč ukládá informace zaslané internetovým obchodem o chování uživatele v tomto obchodě.

 

Tzv. Technické cookies pomáhají ke správné funkčnosti obchodu a usnadnění jeho používání (například možnost zapamatovat si přihlášení nebo obsah formuláře).

 

Ostatní cookies nám pomáhají zjistit, které stránky uživatelé navštěvují a jaké funkčnosti používají. Některé cookies v našem internetovém obchodě používá služba Google Analytics pro analýzu chování uživatelů a online chat Smartsupp pro zjištění chování chatujícího uživatele.

 

Doba expirace cookies: většina cookies expiruje ukončením session (zavřením okna prohlížeče). Výjimkou je PoloAuthTicket, která funguje neomezeně, protože slouží pro zapamatování přihlášení uživatele natrvalo, a Smartsupp cookies, které expirují po 160 dnech.

 

Na rozsah používání cookies, který preferujete, se Vás ptáme při první návštěvě našeho webu, případně znovu po smazání cookies. Později je možné upravit nastavení na stránce Nastavení cookies.

 

Můžete také použít nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Prohlížeče mají zpravidla cookies ve výchozím nastavení povolené. Nastavení je možné změnit pro jednotlivé webové stránky,  případně nastavit jinak chování prohlížeče pro cookies samotného internetového obchodu a jinak pro cookies třetí strany (Google Analytics).

Návod na toto nastavení najdete zde:

 

 

 

home-button.jpg  Na úvodní stránku


Web online.officeo.cz využívá soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro běh e-shopu, některé nám slouží pro analýzu chování uživatelů a jeho další vylepšování. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech cookies. V odkazu „Upravit nastavení“ můžete nastavení upravit.


Upravit nastavení