OD-klub-2022--cz.gif

OD-klub-2018--logo-sml.jpg

 

Věrnostní program OFFICEO

 

 

Věrnost se vyplácí. Zákazníci OFFICEO, kteří jsou členy OD klubu, za své nákupy získávají body,

které mohou následně proměnit za skvělé dárky z katalogu OD klubu.

Vybírejte si z atraktivních odměn, skvělým produktů a služeb renomovaných značek v těchto kategoriích.


Výstřižek.jpg

 

Kompletní nabídku aktuálních dárků najdete vždy po přihlášení na https://online.officeo.cz

Registrovat do OD Klubu se můžete na tomto emailu: odklubcz@officeo.cz.

Registrovaní zákazníci vidí v e-shopu stav svého OD Klub konta a mohou si objednávat dárky online.

V případě dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte na adrese odklubcz@officeo.cz

 

Pravidla

Podmínky členství v klubu

– za každou nákupní částku 1000 Kč bez DPH, která byla vyfakturována, budou členovi klubu vždy přiděleny 3 body

 

1. Členem klubu může být:

a) účastník některé z předchozích her, kterému bylo přiděleno účastnické číslo a je doposud řádně zaregistrován
b) právnická osoba, organizační složky podniku nebo fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která společnosti OFFICEO zaslala řádně vyplněnou přihlášku (formulář přihlášky je součástí katalogu OD Klubu a je ke stažení na internetových stránkách https://online.officeo.cz a jíž bylo přiděleno účastnické číslo pro účely klubu (dále jen „člen klubu“).
OD Klub se nevztahuje na zákazníky státní správy, či místní samosprávy.
Přihlášku lze zaslat:
– e-mailem na adresu: odklubcz@officeo.cz
– poštou na adresu: OFFICEO, Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
– prostřednictvím Vašeho obchodního zástupce

 

2. Pro každou dodací adresu (tj. požadované místo dodání zboží), kterou člen klubu ve své objednávce uvede, je nutno podat samostatnou přihlášku.

 

3. Členovi klubu jsou za jemu vyfakturované zboží, přidělovány body následovně:
– za každou nákupní částku 1000 Kč bez DPH, která byla vyfakturována, budou členovi klubu vždy přiděleny 3 body
– vyfakturované částky se kumulují a body se načítají z celkového dosaženého obratu člena klubu
– každému novému členovi klubu jsou při vstupu do zákaznického programu „OD Klub“ automaticky připsány 2 body navíc

 

Příklad:

ODklub tabulka.jpg

 

 

4. Informace o počtu bodů na kontě:

 na https://online.officeo.cz  
– v ostatních případech na základě žádosti člena klubu

5. Při dosažení stanoveného počtu bodů a za podmínky, že člen klubu nemá vůči OFFICEO žádné neuhrazené splatné závazky, vzniká členovi klubu nárok na dárek.
Dárky s počty bodů potřebnými pro vznik nároku na ně jsou uvedeny v katalogu „OD Klub“ a na internetových stránkách https://online.officeo.cz 
Přehled nabízených dárků může být společností OFFICEO průběžně aktualizován. Členovi klubu vzniká vždy nárok na jeden ze skupiny dárků, které odpovídají
dosaženému počtu bodů, dle přehledu platného ke dni doručení žádosti člena klubu o zaslání dárku.

6. Dárek bude členovi klubu doručen zdarma, zpravidla 14 dnů od objednání na základě žádosti za podmínky, že člen klubu získal dle uvedených pravidel
minimálně takový počet bodů, který je stanoven pro vznik nároku na vybraný dárek. Dárek bude společností OFFICEO doručen na dodací adresu uvedenou v objednávce
a vydán na základě předávacího protokolu osobě uvedené v přihlášce do klubu, v objednávce nebo osobě, která prokáže své oprávnění za takovouto osobu jednat (plná moc,
výpis z Obchodního rejstříku).

7. Překročí-li vybraný dárek hranici 1 000 bodů (1 ks zboží), objednávající osoba je povinna objednat pouze na základě písemné nebo faxové objednávky podepsané
statutárním orgánem společnosti (jednatelem společnosti).

8. Okamžikem doručení žádosti člena klubu o poskytnutí dárku, splňující výše uvedené podmínky, jsou členovi klubu odečteny body odpovídající vybranému dárku.
Doručením dárku registrace člena v klubu nezaniká.

9. Tento klub je společností OFFICEO vyhlášen na dobu neurčitou.

10. OFFICEO má právo kdykoliv změnit pravidla klubu či klub ukončit, a to i bez uvedení důvodu. Změna pravidel klubu či jeho ukončení bude
oznámeno způsobem shodným nebo obdobným s vyhlášením tohoto klubu.

11. V případě ukončení klubu se připočtou členovi pouze body přidělené – dle výše uvedených pravidel – do dne jeho ukončení. Člen klubu má
právo zaslat žádost o poskytnutí dárku, na který mu dle počtu jím získaných bodů vznikl nárok, nejdéle do 1 měsíce ode dne ukončení klubu.
Neobjednal-li zákazník u společnosti OFFICEO déle než 6 měsíců, jeho členství v klubu zaniká.

 

12. OFFICEO má právo ukončit registraci také zákazníkovi, který více než 2 roky nečerpal v OD Klubu žádné body.

 

 

Etické zásady programu "OD Klub"

Účastníkem zákaznického klubu a výhercem dárku je vždy společnost. O vstupu do zákaznického klubu a o jeho průběhu informuje vedení společnosti přihlašovatel.

Účastníkovi zákaznického klubu vzniká nárok na dárek při dosažení stanoveného počtu bodů a za podmínky, že nemá vůči společnosti OFFICEO žádné neuhrazené splatné závazky.

Dárek bude účastníkovi doručen zdarma, na základě písemné žádosti o dárek, za podmínky dosažení stanoveného počtu bodů pro získání uvedeného dárku.

Dárek bude doručen řidičem na dodací adresu (adresa společnosti), nikoli na osobní adresu zaměstnance společnosti, a bude předán na základě předávacího protokolu, a to osobě
uvedené v přihlášce do zákaznického klubu nebo osobě, která prokáže své oprávnění za tuto osobu jednat (plná moc, výpis z Obchodního rejstříku).

OFFICEO předpokládá, že se účastník zákaznického klubu přihlásil do zákaznického programu „OD Klub“ pouze v případě, je-li slučitelný s interními předpisy a pravidly dané společnosti.

 

Co je OD Klub? 

OD Klub je věrnostní program společnosti OFFICEO. Zákazníci se tohoto programu mohou zúčastnit po přihlášení do OD Klubu.

 

Jak se stát členem klubu?

Členem klubu se stanete velice jednoduše. Stačí zaslat vyplněnou přihlášku:

1) e-mailem na adresu: odklubcz@officeo.cz
2) poštou na adresu: OFFICEO, Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
3) prostřednictvím Vašeho obchodního zástupce

 

Co za to?

Za zboží z tohoto katalogu neutratíte žádné peníze. Pouze tak uplatňujete body nasbírané díky nákupu zboží z našeho sortimentu.

Jak získat body?

Princip není nijak složitý. Za každou kupní částku 1000 Kč (bez DPH), která byla vyfakturována, jsou členovi OD Klubu přiděleny 3 body.
K tomu každý nový účastník programu získává 2 body jako „startovné“.

 

Jak zjistit stav konta?

Stav konta si ověříte po přihlášení ke svému účtu na https://online.officeo.cz  nebo e-mailem na odklubcz@officeo.cz

 

Jak objednat vybraný dárek?

Pouze na stránkách https://online.officeo.cz

Kam pro radu?

Otázky týkající se OD Klubu posílejte na odklubcz@officeo.cz .
Tyto adresní a identifikační údaje slouží společnosti OFFICEO s. r. o. pouze k provozování zákaznického programu OD Klub.
Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro společnost OFFICEO s. r. o. Zpracování poskytnutých údajů je upraveno zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Soubory ke stažení

• Přihláška OD Klub   download-icon-pdf--86x34px.png

• Potvrzení objednávky dárku z věrnostního programu OD Klub download-icon-pdf--86x34px.png

 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete 

– poštou na adresu OD Klub: OFFICEO s. r. o., Floriánova 2461 253 01 Hostivice
e-mailem na adresu: odklubcz@officeo.cz
– přihlášku také můžete předat Vašemu obchodnímu zástupci

 

 

 

 

 

 

 

home-icon-50x34px.pngNa úvodní stránkuNapište námobalka-icon-65x34px.png

 

 


Web online.officeo.cz využívá soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro běh e-shopu, některé nám slouží pro analýzu chování uživatelů a jeho další vylepšování. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech cookies. V odkazu „Upravit nastavení“ můžete nastavení upravit.


Upravit nastavení