Bez názvu.jpg

 

Vnitřní oznamovací systém (whistleblower system) OFFICEO

V Evropské unii byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Pro naši společnost z ní vyplývá povinnost zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém (whistleblower system). Jde o anonymní oznamovací platformou, s jejíž pomocí lze hlásit porušení právních předpisů.

Jako zaměstnanec nebo obchodní partner nám můžete oznámit podezření na trestný čin nebo závažné porušení pravidel. Můžete se rozhodnout sdělit své jméno nebo zůstat zcela anonymní. Zůstanete chráněni. Vaši zprávu není možné zpětně dohledat, pokud neuvedete žádné údaje, z nichž by bylo možné vyvodit závěry o Vaší osobě.

Po nahlášení Vám bude zřízena speciální chráněná schránka, prostřednictvím které s Vámi můžeme anonymně komunikovat.  Ozveme se Vám, jakmile Vaše oznámení prověříme. 

Tento systém nesmí být v žádném případě zneužit k úmyslnému poskytování nepravdivých nebo pomlouvačných informací. Může to mít závažné důsledky pro obviněného a také vázat cenné lidské zdroje. Platforma pro podávání hlášení proto nesmí být nikdy zneužívána k neobjektivním účelům.

 

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, podle Směrnice 2019/1937

1. zadávání veřejných zakázek;

2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;

3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

4. bezpečnost dopravy;

5. ochrana životního prostředí;

6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

8. veřejné zdraví;

9. ochrana spotřebitele a

      10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

 

K čemu platforma pro podávání zpráv není určena?

Témata, která byste měli raději probrat se svým nadřízeným nebo dotyčnou osobou, např.:

* nevýznamné přestupky (např. porušení pravidel menšího rozsahu)

* návrhy na zlepšení

* osobní neshody s ostatními zaměstnanci

 

Jak lze oznamovat?

1. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému OFFICEO:

a) písemně ve speciálně k tomu určeném anonymním systému https://www.pbs-holding.at/en/whistleblower/

b) telefonicky – 311 614 488

c) ústně, osobně – v sídle firmy OFFICEO, kancelář č. 255 (1. patro)

2. Oznámení lze učinit také Ministerstvu spravedlnosti ČR na stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

3. Uveřejnění – ve vybraných závažných případech je podle Směrnice 2019/1937 možné zjištěné informace uveřejnit (např. prostřednictvím sdělovacích prostředků) – vice informací ke

     zveřejnění najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR zde: https://oznamovatel.justice.cz/kdy-se-muze-oznamovatel-obratit-primo-na-verejnost/

 

Pozor – pokud k oznámení formou uveřejnění přistoupí dotyčný neoprávněně, vystavuje se riziku postihu.

 

Společnost OFFICEO přikládá velkou váhu čestnosti, otevřenosti, integritě a transparentnosti. Děkujeme Vám za podporu!

 

 

home-button.jpg  Na úvodní stránku


Web online.officeo.cz využívá soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro běh e-shopu, některé nám slouží pro analýzu chování uživatelů a jeho další vylepšování. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech cookies. V odkazu „Upravit nastavení“ můžete nastavení upravit.


Upravit nastavení