officeo-esg-12.jpgofficeo-esg-13.jpg

officeo-esg-11d.jpg


Skupina PBS Holding byla založena v roce 1976 a dnes je předním dodavatelem kancelářského

sortimentu ve střední a východní Evropě. PBS Holding působí v 8 zemích a obsluhuje téměř

200 000 firemních zákazníků s obratem 9 miliard Kč.

 

 

PBS vyrábí a distribuuje své vlastní privátní značky. Produktové portfolio 
pokrývá kompletní sortiment kancelářských potřeb i vybavení.

 

officeo-esg-08.jpg

 

PBS poskytuje celou řadu e-commerce platforem napojených přímo do ERP a PIM systému,

jak pro B2B a B2C, tak i pro velkoobchod. Díky tomu si mohou velkoobchodní partneři pronajmout

vlastní e-shopové řešení, které je napojené na skladové centrum PBS v dané zemi,

a obchodovat tak formou dropshippingu.

 


 

  officeo-esg-14.jpg

 

Podnikáme s ohledem na kvalitu současného a budoucího života. Naše poslání daleko přesahuje poskytování

kancelářských potřeb: udržitelnost a společenská odpovědnost je součástí našeho základu a řídí vše, co děláme.

 

 

 

 

officeo-esg-15.jpgofficeo-esg-16.jpg

 

officeo-esg-27.jpg

ISO 14001

 

ISO 14001 (Systém řízení vztahu k životnímu prostředí) zaručuje,
že OFFICEO podniká v souladu s veškerou platnou legislativou 
v oblasti životního prostředí a navíc si stanovuje cíle 
nad rámec zákonných požadavků.

      officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

  officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-26.jpgObalové materiály

Pro rozvoz používáme z 80 % recyklované kartonové krabice. 
Kontinuálně také hledáme způsoby, jak snížit množství 
obalových materiálů.

 

  officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-29.jpg

Úspora energie
V roce 2023 jsme investovali do kompletní výměny osvětlení 
skladu za inteligentní LED technologii. Díky tomu ročně uspoříme 
473 MWh elektřiny, to je v přepočtu asi 190 tun CO2.

 

  officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-30.jpg

Zaměřujeme se na ekologické produkty
OFFICEO nabízí více než 2 000 produktů, které jsou vyráběny 
z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů. Každý výrobek 
má v popisu detailně vyznačeny své ekologické parametry 
od recyklovatelnosti až po energetickou úspornost.

 

  officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-31.jpg

ASEKOL
Jsme součástí ASEKOL, který zajišťuje sběr, dopravu 
a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně 
financování celého systému.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

  officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-32.jpg

Program HP Amplify
Od konce roku 2022 jsme hrdým partnerem ekologického programu 
HP Amplify Impact našeho dlouholetého obchodního partnera HP.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

  officeo-esg-22-linka.jpg


officeo-esg-33.jpg

Zpráva o udržitelnosti PBS Holding
Jsme součástí skupiny PBS, která základy podnikání staví 
na udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

officeo-esg-34.jpg

 

officeo-esg-24.jpgStromy pro život®
Uvědomujeme si, že každý balík papíru, jenž ve firmě projde 
rukama, byl kdysi součástí živého stromu. Cítíme zodpovědnost, 
kterou máme k prostředí, v němž všichni žijeme, a chceme

přírodě − zejména lesům − společně s vámi pomáhat.
Proto za každých 50 odebraných balíků papíru OFFICEO vysadíme 
1 strom. Projekt Stromy pro život vznikl v roce 2003.

officeo-esg-25.jpg

     officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-28.jpg

EKO-KOM
Jsme zapojeni do systému třídění odpadů EKO-KOM.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-35b.jpg

Projekt Včely na střechách
Od června 2023 jsme součástí programu VČELY NA STŘECHÁCH, 
v rámci kterého jsme usadili dva úly na louce vedle centrály 
OFFICEO. Přispíváme tak k ochraně biodiverzity české krajiny, 
která má zásadní vliv na přírodní rovnováhu a udržitelnost
ekosystému. Program je součástí národního výzkumného projektu 
zabývajícím se včelstvy, životním prostředím a ekologickou 
udržitelností.

     officeo-esg-25.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-36.jpg

ECOVADIS
EcoVadis je největší světový poskytovatel hodnocení v oblasti 
udržitelnosti. Jeho služby využilo přes 100 000 firem. OFFICEO 
v roce 2023 podstoupilo hodnocení udržitelnosti, které se 
soustředilo na životní prostředí, lidská a pracovní práva, 
etiku a udržitelný procurement. Získali jsme 45 bodů ze 100.

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-37.jpg

Recyklace vybraných produktů
Zajistíme bezplatnou recyklaci náplní do tiskáren,

baterií a elektrospotřebičů, které jste zakoupili

u nás v OFFICEO.

officeo-esg-39.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-38.jpg

Závozové dny a kompletace
Objednávky zákazníků kumulujeme a dovážíme pouze ve dny, 
které si sami stanovili. V případě, že není položka skladem 
nebo je na objednání, nabízíme pozdržení a zaslání objednávky,
až ve chvíli, kdy je kompletní. Ve spolupráci s našimi 
zákazníky tak snižujeme uhlíkovou stopu.


 

 

 

 

 

officeo-esg-40.jpgofficeo-esg-41.jpg

 

officeo-esg-43.jpgDobrý anděl
Věříme v pomoc jeden druhému, a proto ze všech papírů 
značky OFFICEO posíláme část zisku nadaci Dobrý anděl.
Každý rok tak věnujeme okolo půl milionu korun a pomáháme 
lehčímu životu rodinám, které finanční pomoc opravdu 
potřebují. Stejně tak je i mezi našimi zaměstnanci 
spousta andělů, kteří sami každý měsíc přispívají.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-45.jpg

Hvězdy dětem
Od roku 2019 podporujeme spolek Hvězdy dětem, který pomáhá 
těm nejmenším dětem z dětských domovů, podporuje a rozvíjí 
jejich talent. Pomáháme zejména v oblasti zásobování 
kancelářskými potřebami, které jsou potřeba pro chod spolku 
i radost dětí. Pastelek prostě není nikdy dost.
Nadaci Hvězdy dětem v Unhošti jsme v minulosti darovali 10 % 
z celkového výtěžku z prodeje limitované edice designových 
lahví. Organizaci také věnujeme část výtěžku z Vánoční 
tomboly našeho Zákaznického servisu. Od roku 2022 pomáháme 
také prostřednictvím firemní sportovní výzvy, v rámci 
které převádíme nasportované kilometry na finanční dar.

      officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-49.jpg

Pomáháme maminkám a OZP

Podporujeme naše kolegy, kteří se starají o rodinu. 
Přednostně jim nabízíme možnost pracovat na projektech 
a brigádách, aby se jim jednou lépe vracelo do práce. 
Kromě maminek podporujeme i OZP, které zaměstnáváme 
hned na několika odděleních, kde jsou pro nás 
nepostradatelnou pomocí.

 

  officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-52.jpg

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Máme propracovaný vzdělávací systém pro zaměstnance 
v on-line i prezenční formě, který je zaměřen 
na jejich pracovní i osobní rozvoj.

 

 

 

officeo-esg-44.jpgFOD Klokánek
Od roku 2013 pomáháme FOD Klokánek v Hostivici. Každý rok 
věnujeme FOD Klokánek v Hostivici 10 % z celkového výtěžku 
z prodeje limitované edice bloků kolekce Stromy pro život.
Organizaci také věnujeme část výtěžku z Vánoční tomboly 
našeho Zákaznického servisu. Od roku 2022 pomáháme také 
prostřednictvím firemní sportovní výzvy, v rámci které 
převádíme nasportované kilometry na finanční dar.

      officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-46.jpg

Součinnost s komunitami a zaměstnanci
Finančně i materiálně podporujeme obec Hostivice 
a různé zájmové skupiny, které se v obci nacházejí. 
Samozřejmostí je podpora našich zaměstnanců 
a jejich projektů a volnočasových aktivit.

 

    officeo-esg-22-linka.jpg


officeo-esg-47.jpg

UNICEF
Od roku 2023 finančně podporujeme organizaci 
UNICEF. Zároveň inzerujeme jejich "dárky pro život"
ve Vánočním katalogu.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-53.jpg

Výrobky z chráněných pracovišť
Dlouhodobě úzce spolupracujeme s 10 chráněnými dílnami, 
které i díky nám mohou zaměstnávat více než 580 zaměstnanců 
se změněnou pracovní schopností. Produkty a služby těchto 
chráněných dílen rovněž naleznete v naší nabídce.

officeo-esg-25.jpg

 

  


 

 

officeo-esg-54.jpgofficeo-esg-55.jpg

 

officeo-esg-56.jpgOchrana oznamovatelů
V Evropské unii byla přijata Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob,
které oznamují porušení práva Unie. Proto jsme zavedli tzv. 
vnitřní oznamovací systém (whistleblower system). 
Jde o anonymní oznamovací platformou, s jejíž pomocí 
lze hlásit porušení právních předpisů.

officeo-esg-25.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-58.jpg

ISO 27001
ISO 27001 (ISMS - Systém řízení bezpečnosti informací) 
zaručuje ochranu údajů poskytnutých klienty, ochranu 
firemního know-how, ochranu strategických obchodních 
informací a dalších údajů nezbytných pro úspěšné 
působení společnosti na trhu.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-60.jpg

Politika společnosti
OFFICEO

officeo-esg-61.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-62.jpg

Ochrana osobních údajů
Ctíme a dodržujeme zásady zpracování
a ochrany osobních údajů.

officeo-esg-25.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-64.jpg

Zaměstnanci a inovace
Uvědomujeme si, že zaměstnanci jsou hnacím motorem firmy 
a jejich nápady jsou k nezaplacení. Proto má každý 
zaměstnanec možnost svůj nápad, ať už se jedná o zlepšení 
pracovního procesu, nebo třeba vylepšení pracovního prostředí, 
zadat do interního systému. Každý návrh je posouzen, 
a ty nejlepší jsou oceněny, bez ohledu na to, jsou-li 
realizovány či nikoliv.

 

 

officeo-esg-57.jpgEtický kodex
Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance OFFICEO 
a stanovuje standardy integrity a zásady jednání na pracovišti, 
ale i v obchodním styku a to z pohledu etiky a zákona.
Každý nový zaměstnanec je seznámen s Etickým kodexem hned 
v prvních dnech po nástupu.

officeo-esg-25.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-59.jpg

ISO 9001
Díky ISO 9001 (Systém řízení kvality) máte jistotu, 
že procesy nastavené v naší společnosti jsou
standardizované. Kvalita naší služby je neustále
monitorována a průběžně zjišťujeme Vaši spokojenost, 
což nám umožňuje kontinuální zlepšování.

officeo-esg-20-certifikat.jpg

 

    officeo-esg-22-linka.jpg

 

officeo-esg-66.jpg

Naše hodnoty

• Integrita
   Říkáme, co děláme a děláme, co říkáme.

   Vždy říkáme celou pravdu a své závazky plníme.

• Odpovědnost
   Přijímáme zodpovědnost za své jednání 
   a za jednání našich týmů.

• Inovace
   Usilujeme o neustálé zlepšování a nikdy 
   se nespokojíme se stávajícím stavem.

• Týmová práce
   Jsme tým. Podporujeme se navzájem k dosahování 
   stanovených cílů.

• Respekt
   Chováme se k ostatním tak, jak chceme, 
   aby se ostatní chovali k nám.

 

 

 

 


 

officeo-esg-67.jpgofficeo-esg-68.jpg

 

 

 

 

 

officeo-esg-69.jpg

 

 

 

 

home-button.jpg  Na úvodní stránku                                                                                                                                                                                                                                   officeo-esg-72.jpg   


Web online.officeo.cz využívá soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro běh e-shopu, některé nám slouží pro analýzu chování uživatelů a jeho další vylepšování. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech cookies. V odkazu „Upravit nastavení“ můžete nastavení upravit.


Upravit nastavení